Lease een elektrische fiets

  • Al vanaf €59,- p/m (all-in)
  • Inclusief onderhoud & reparatie
  • Hoog afwerkingsniveau
  • Dutch Design
  • Al vanaf €59,- p/m (all-in)
  • Inclusief onderhoud & reparatie
  • Hoog afwerkingsniveau
  • Dutch Design

Disclaimer

Als gebruiker van deze website ga je akkoord met de inhoud van deze disclaimer.
Alle informatie die op deze website wordt getoond is slechts als algemene informatie bedoeld en kan nooit als vervanging voor enig advies worden gebruikt. Afbeeldingen van onze modellen zijn tevens bedoeld ter indicatie en kunnen afwijken van het werkelijk aangeboden model. Uiteraard hebben we al het nodige gedaan om de informatie op juistheid te controleren. Hitachi Capital Mobility kan echter nooit direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor alle gevolgen die op welke wijze dan ook voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Algemeen
De informatie op deze website is bedoeld om zo uitvoerig en feitelijk mogelijk te zijn. Hitachi Capital Mobility behoudt zich echter het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving prijswijzigingen door te voeren en de constructie, uitvoering, kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en beschikbaarheid van haar producten te wijzigen.

Hitachi Capital Mobility, of de desbetreffende rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendom) met betrekking tot op de website getoonde informatie, beeldmateriaal en logo’s. Het is niet toegestaan om (delen van) de website te kopiëren, over te nemen of op andere wijze te distribueren. Alleen het downloaden en printen van daarvoor ter beschikking gestelde documenten op de pagina downloads is toegestaan, mits voor eigen gebruik.

Hitachi Capital Mobility behoudt zich het recht voor alle informatie aan te passen, zonder hiervan op voorhand nader bericht te verstrekken.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Vanzelfsprekend houdt Hitachi Capital Mobility zich met betrekking tot de gegevens van haar relaties aan de bepalingen in de Wet Persoonsregistratie en zal zij de gegevens van haar relaties nooit op commerciële basis aan derden verstrekken.

Security bericht
Hitachi Capital Mobility verstrekt je deze algemene informatie om duidelijkheid te verschaffen over de veiligheid van online transacties. Uiteraard zijn wij bereid jou, indien gewenst, meer gedetailleerde informatie te geven. Hitachi Capital Mobility spant zich in om een optimale beveiliging van je gegevens en transacties te bewerkstelligen; het beschermen van onze klanten is een vanzelfsprekendheid. Ondanks alle inspanningen bestaan er bepaalde risico’s online, maar je kunt zelf een aantal zaken regelen om deze risico’s te beperken. Wij verstrekken je hier enige informatie om je hierin te ondersteunen:

1. De laatste aandachtspunten op beveiligingsgebied
2. Standaard bij Hitachi Capital Mobility
3. Websites controleren
4. Bescherm jezelf
5. Contact informatie

1. De laatste aandachtspunten op beveiligingsgebied

Phishing
Een “phishing” aanval is een online fraudetechniek die het voor doet komen alsof er officiële e-mails worden verzonden met daarin antwoordadressen, links en vormgeving die overeenkomt met uitingen van banken, creditcard organisaties en andere bedrijven. Deze e-mails hebben als kenmerk dat ze altijd een hyperlink bevatten naar een “nep”-website en trachten geadresseerden te misleiden en te forceren om hun persoonlijke gegevens en veiligheidsinformatie door te geven of te bevestigen. Als je deze informatie hebt afgegeven kan dit worden gebruikt om je rekening te misbruiken.
Het is belangrijk dat je e-mails waarin je om dergelijke informatie wordt gevraagd altijd met de nodige voorzichtigheid behandelt; lees verderop over de standaard van Hitachi Capital Mobility met betrekking tot e-mailverkeer.

2. Standaard bij Hitachi Capital Mobility
Hitachi Capital Mobility communiceert regelmatig via e-mail. Wij houden ons hierbij aan de volgende regels:

• Hitachi Capital Mobility zal altijd jouw naam gebruiken bij e-mail verkeer. Je ontvangt geen anonieme e-mails van ons
• Hitachi Capital Mobility gebruikt authenticatie systemen om jouw informatie te beveiligen

Informeer ons als je een e-mail hebt ontvangen die lijkt te zijn verstuurd door Hitachi Capital Mobility, terwijl je daaraan twijfelt.

Let op spam e-mails
• Gebruik een spamfilter om deze berichten te voorkomen
• Beantwoordt nooit een spambericht. Jouw e-mailadres is dan bekend en de spam zal alleen maar toenemen
• Als je spam ontvangt: if it sounds too good to be true, it probably is too good to be true

3. Websites controleren
Bezoekers moeten er zeker van zijn dat de site die bezocht wordt, werkelijk van Hitachi Capital Mobility is. Het beveiligde gedeelte van onze site is een secure site. Controleer of een website veilig is:

• De URL begint altijd met https:// OF
• De term “SSL (Secure Sockets Layer)” komt voor op de pagina

Een https-site herken je aan het gesloten hangslot in jouw browser. Als je klikt op het hangslot zie je de details van het security certificaat. Dit certificaat toont wie de eigenaar is van de site, dit is Hitachi Capital Mobility. Controleer de details en de geldigheid. Wij werken met bekende certificaten als Verisign, GlobalSign and Thawte. Informeer ons als je twijfelt over een website van ons.

4. Bescherm uzelf
Let op je persoonlijke informatie. Je login, wachtwoord en relatienummer geven je toegang tot jouw gegevens. Schrijf ze niet op en geef ze niet door aan derden, ook niet via e-mail. Je bent verantwoordelijk voor het beschermen van deze gegevens. De tips:

• Houd je computer up-to-date
• Installeer altijd de laatste software en updates om te voorkomen dat hackers of virussen toegang tot je PC krijgen via bekende lekken
• Installeer en update een antivirusprogramma om virussen en Trojan horses te voorkomen
• Installeer en update anti-spyware tools
• Installeer en update een personal firewalls
• Gebruik alleen programma’s van bekende vertrouwde leveranciers

5. Contact informatie
• Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail.