Lease een elektrische fiets

  • Al vanaf €59,- p/m (all-in)
  • Inclusief onderhoud & reparatie
  • Hoog afwerkingsniveau
  • Dutch Design
  • Al vanaf €59,- p/m (all-in)
  • Inclusief onderhoud & reparatie
  • Hoog afwerkingsniveau
  • Dutch Design

Privacy Statement

Inleiding
Hitachi Capital Mobility neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met .

Wie is Hitachi Capital Mobility?
Hitachi Capital Mobility is de besloten vennootschap Hitachi Capital Mobility BV, kantoorhoudende te (9723 TX) Groningen aan Trondheimweg 5, ingeschreven in handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02037615.
Hitachi Capital Mobility is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door Hitachi Capital Mobility de verwerkingsverantwoordelijke.
Hitachi Capital Mobility heeft een medewerker aangesteld die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. Je kunt deze bereiken via

Hoe gebruikt Hitachi Capital Mobility jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Hitachi Capital Mobility persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Hitachi Capital Mobility voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Hitachi Capital Mobility worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alle gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Klant, factuuradres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: Contactgegevens, e-mailadres, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, wachtwoord
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Credit-check, assurantiecheck
Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, wachtwoord, geboortedatum, inkomen, schulden, leningen, woonlasten, IBAN, aantal schadevrije jaren, rijbewijsnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Hitachi Capital Mobility heeft gegevens over je in bezit omdat je gegevens aan ons verstrekt hebt en omdat Hitachi Capital Mobility gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Stichting BKR, Verzekeraars.

Wat zijn je rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot je gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wil zien die bij Hitachi Capital Mobility over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je een verandering wil aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kunt veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Hitachi Capital Mobility. Je kunt verzoeken dat Hitachi Capital Mobility je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Het verwijderen van je gegevens is alleen mogelijk na beëindiging van de overeenkomst.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Hitachi Capital Mobility te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Hitachi Capital Mobility of een derde plaatsvindt, hebt je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht je persoonsgegevens van Hitachi Capital Mobility te verkrijgen. Hitachi Capital Mobility zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Hitachi Capital Mobility je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Hitachi Capital Mobility
Een verzoek kan verstuurd worden naar . Je kunt je verzoek ook richten aan:
Hitachi Capital Mobility B.V.
T.a.v. de directie
Trondheimweg 5
9723 TX Groningen

Hitachi Capital Mobility zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Hitachi Capital Mobility een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Als Hitachi Capital Mobility je verzoek afwijst zal zij in het antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
· Verwerkers
· Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Hitachi Capital Mobility
Het kan zijn dat Hitachi Capital Mobility verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Hitachi Capital Mobility ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Hitachi Capital Mobility worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Hitachi Capital Mobility worden geplaatst, kunnen je apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Welke cookies gebruikt Hitachi Capital Mobility?
Functionele cookies
Hitachi Capital Mobility maakt in eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan je de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om heeft gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Hitachi Capital Mobility gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Hitachi Capital Mobility verstrekt. Hitachi Capital Mobility krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. Hitachi Capital Mobility maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics en HotJar.
We hebben onze diensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelingen hebben genomen:
a. We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst
b. We hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden
c. Je IP-adres wordt gedeeltelijk versleuteld

Social plug ins
Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube.
Met behulp van deze zogenaamde socials plugins kun je informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op je apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben je gebruikerservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere website te volgende en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.

Tracking cookies
Hitachi Capital Mobility maakt op de website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van je surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op je apparaat geplaatst met een uniek nummer. Dit cookie maakt het mogelijk om je apparaat te herkennen als na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor Hitachi Capital Mobility om je op die andere website advertenties te tonen. Hitachi Capital Mobility werkt samen met de volgende derde partijn: AdWords en AdCrowd.
De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door Hitachi Capital Mobility alleen gebruikt om jou ook op andere websites onze advertenties te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld.

Verwijderen cookies
De toestemming die je hebt gegeven aan Hitachi Capital Mobility voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen: cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen. 

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Privacy Statement
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het privacy statement van Hitachi Capital Mobility van toepassing.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Hitachi Capital Mobility je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Hitachi Capital Mobility je gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar  
Je kunt je verzoek ook richten aan:
Hitachi Capital Mobility B.V.
T.a.v. de directie
Trondheimweg 5
9723 TX Groningen

Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contentmanagement System
TRES Actual :: uw sitemanager
Copyright © 1998-2020 TRES internet